Zemní práce

Zemní práce provádíme:

1. Pásovým rypadlem CATERPILLAR 302.5 příslušenstvím 30, 50 a 120cm.

Technická data rypadla najdete zde.

 • Výkopové práce (AŽ DO 3 METROVÉ HLOUBKY A VÍCE)
 • Terénní úpravy
 • Zimní údržba
 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy pro bazény, septiků, šachet
 • výkopy inženýrských sítí
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů

2. Pásovým nakladačem CATERPILLAR 247B

Technická data nakladače najdete zde.

 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání terénu, zahrnováni výkopu
 • práce v měkkém podloží
 • šetrnost (nezničí již upravené cesty a povrchy)
 • zimní údržba
 • velmi vysoký výkon
 • rozhrnování zeminy a jiných sypkých materiálů
 • odbagrování zeminy i ve větší ploše (např. pod základovými deskami domů či chodníky a bazény)